top of page
Søg
  • Forfatters billedeAB Forever

Indkaldelse til generalforsamling

Opdateret: 15. jan. 2020

Det er igen blevet tid til den årlige ordinære generalforsamling i AB Forever.

I år finder generalforsamlingen sted torsdag d. 30/1 2020 kl. 18:30 i Loungen på Gladsaxe Stadion.


Dagsorden er følgende:


1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Regnskab

4. Forslag til vedtægtsændringer(se bilag 1) 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse(se bilag 2) 7. Eventuelt


Bilag 1:

Forslag til vedtægtsændringer.

  • I §§ 4-5 ændres 'kasserer@abforever.dk' til 'formand@abforever.dk'.

Baggrund for ændringer: Medlemsdatabasen ligger under formandens ansvarsområde, og det er derfor optimalt at al henvendelse rettes hertil.


  • I § 8 foreslås at afsnittet "Samtlige medlemmer over 14 år, der har været medlem i mindst 3 måneder, har stemmeret på generalforsamlingen. Har man været medlem af Krudtugleklubben inden optagelse i AB Forever har man automatisk stemmeret." udgår.

Baggrund for ændringer: Krudtugleklubben har ikke eksisteret i AB Forever-regi i over 10 år. Der er ingen planer om at genoplive afdelingen og afsnittet er derfor overflødigt.


  • I § 7 foreslås at antallet af pladser i bestyrelsen justeres fra 9 til 7. Ligeledes justeres antallet af suppleanter fra 3 til 1. Ændringerne foreslås implementeret som følger:

Generalforsamling 2020:

Bestyrelsesposter: fra 9 til 8

Suppleanter: fra 3 til 2

Generalforsamling 2021:

Bestyrelsesposter: fra 8 til 7

Suppleanter: fra 2 til 1

Baggrund for ændringer: Antallet af bestyrelsesposter og suppleanter stammer helt tilbage fra foreningens tilblivelse. Arbejdsopgaverne er selvsagt ikke de samme som Superliga-tiden, og medlemstallet er også anderledes. Modsat er vi de senere år blevet flere og flere bestyrelsesmedlemmer, og vi mener ikke længere at antallet af bestyrelsesposter står mål med antallet af opgaver og arrangementer i foreningen.


Bilag 2:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  • Kasper Petersen(formand) - ønsker genvalg

  • Ann-Marie Munkholm(næstformand) - ønsker genvalg

  • Thomas Pedersen(bestyrelsesmedlem) - ønsker genvalg

  • Emil Sørensen(bestyrelsesmedlem) - ønsker ikke genvalg


Der kan forekomme ændringer indtil 16/1. Herefter vil den endelige dagsorden kunne ses her, ligesom den vil blive udleveret til generalforsamlingen.


Vi glæder os til at se dig.87 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Lørdag d. 23. september sætter ABs spilletrup sig i en bus for at tage turen over Storebælt. Kort efter følger fanbussen fyldt med AB-fans, der er klar til at synge holdet til sejr i den vigtige kamp!

I fredags arrangerede AB Forever en pre-match hyggesession lige uden for Gladsaxe Stadion. Her var der fadøl til de voksne og sodavand til de mindste. Der blev talt på kryds og tværs og der var mange

bottom of page