top of page
Søg
  • Forfatters billedeAB Forever

Indkaldelse til generalforsamling

Opdateret: 15. jan. 2020

Det er igen blevet tid til den årlige ordinære generalforsamling i AB Forever.

I år finder generalforsamlingen sted torsdag d. 30/1 2020 kl. 18:30 i Loungen på Gladsaxe Stadion.


Dagsorden er følgende:


1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Regnskab

4. Forslag til vedtægtsændringer(se bilag 1) 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse(se bilag 2) 7. Eventuelt


Bilag 1:

Forslag til vedtægtsændringer.

  • I §§ 4-5 ændres 'kasserer@abforever.dk' til 'formand@abforever.dk'.

Baggrund for ændringer: Medlemsdatabasen ligger under formandens ansvarsområde, og det er derfor optimalt at al henvendelse rettes hertil.


  • I § 8 foreslås at afsnittet "Samtlige medlemmer over 14 år, der har været medlem i mindst 3 måneder, har stemmeret på generalforsamlingen. Har man været medlem af Krudtugleklubben inden optagelse i AB Forever har man automatisk stemmeret." udgår.

Baggrund for ændringer: Krudtugleklubben har ikke eksisteret i AB Forever-regi i over 10 år. Der er ingen planer om at genoplive afdelingen og afsnittet er derfor overflødigt.


  • I § 7 foreslås at antallet af pladser i bestyrelsen justeres fra 9 til 7. Ligeledes justeres antallet af suppleanter fra 3 til 1. Ændringerne foreslås implementeret som følger:

Generalforsamling 2020:

Bestyrelsesposter: fra 9 til 8

Suppleanter: fra 3 til 2

Generalforsamling 2021:

Bestyrelsesposter: fra 8 til 7

Suppleanter: fra 2 til 1

Baggrund for ændringer: Antallet af bestyrelsesposter og suppleanter stammer helt tilbage fra foreningens tilblivelse. Arbejdsopgaverne er selvsagt ikke de samme som Superliga-tiden, og medlemstallet er også anderledes. Modsat er vi de senere år blevet flere og flere bestyrelsesmedlemmer, og vi mener ikke længere at antallet af bestyrelsesposter står mål med antallet af opgaver og arrangementer i foreningen.


Bilag 2:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  • Kasper Petersen(formand) - ønsker genvalg

  • Ann-Marie Munkholm(næstformand) - ønsker genvalg

  • Thomas Pedersen(bestyrelsesmedlem) - ønsker genvalg

  • Emil Sørensen(bestyrelsesmedlem) - ønsker ikke genvalg


Der kan forekomme ændringer indtil 16/1. Herefter vil den endelige dagsorden kunne ses her, ligesom den vil blive udleveret til generalforsamlingen.


Vi glæder os til at se dig.87 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Formanden tager orlov

Grundet travlhed i det private har vores formand Kasper valgt at tage orlov fra posten det næste stykke tid. “Jeg er kommet til den erkendelse, at jeg har gang i for mange projekter pt. til at give AB

Medlemskort 2024

Året er skiftet og det er tid til et nyt medlemskort for vores mange medlemmer. Det fysiske medlemskort giver dig adgang til de mange fordele, du har som medlem af AB Forever. Tidligere har vi printet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Generalforsamlingen afholdes i år 25. januar 2024 kl. 19. Generalforsamlingen afholdes i AB Sportscafé, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd. Du være medlem af AB Forever for at deltage i generalforsamlingen. D

댓글


bottom of page